התקשרו
ממתקי אליאס וקסמן בע"מ

שקית לקריץ אבטיח פלחים