התקשרו
ממתקי אליאס וקסמן בע"מ

חתוך תות ממולא סוכר