התקשרו
ממתקי אליאס וקסמן בע"מ

watermelon sugar coated starch