התקשרו
ממתקי אליאס וקסמן בע"מ

thick red sugar coated starch