התקשרו
ממתקי אליאס וקסמן בע"מ

thick colorfull sugar coated starch