התקשרו
ממתקי אליאס וקסמן בע"מ

short filled starwberry sugar coated