התקשרו
ממתקי אליאס וקסמן בע"מ

cola sugar coated block