התקשרו
ממתקי אליאס וקסמן בע"מ

apple sugar coated block