התקשרו
ממתקי אליאס וקסמן בע"מ

cut watermelon sugar coated