התקשרו
ממתקי אליאס וקסמן בע"מ

cut red sugar coated