התקשרו
ממתקי אליאס וקסמן בע"מ

בולגרי גלידה עם שקית