התקשרו
ממתקי אליאס וקסמן בע"מ

sour strawberry 500 gr.