התקשרו
ממתקי אליאס וקסמן בע"מ

strawberry cream 500 gr.