התקשרו
ממתקי אליאס וקסמן בע"מ

15 gr. chocolate new