התקשרו
ממתקי אליאס וקסמן בע"מ

נתרן  בכמות גבוההנתרן בכמות גבוהה