האתר מופעל ומנוהל על ידי חברת "אליאס וקסמן בע"מ" (להלן: "מפעיל האתר")

חל איסור להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ו/או למכור פריט מפריטי המידע, התוכן ו/או השירותים שמקורם באתר זה.

אין באמור בדפי האתר משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע פעולות כלשהם. התמונות באתר הנם להמחשה בלבד.

תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכד‘. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לך עקב קיום שיבושים אלו.

מפעיל האתר לא יהיה אחראי לנזק שעלול להיגרם לך ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מהמידע ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או פעולה על פיו ו/או כתוצאה מהפנייה .

האתר מכיל קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי גורמים אחרים. אין למפעיל האתר שליטה על אתרים אלה ולפיכך אין הוא נושא באחריות למידע המופיע בהם.

עליך האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך. מפעיל האתר אינו אחראי לנזקים העלולים להיגרם מכך.

על המידע המופיע באתר חלים דיני מדינת ישראל בלבד.

פנייה בלשון זכר או נקבה באתר, יש לראותה כפנייה לשני המינים גם יחד.

אנו מאחלים לכם גלישה נעימה באתר!